Доказване на доходи пред банките, преди кандидатстване по кредити

Най-лесният начин за доказване на доходи и нуждата от лесно и бързо одобрение за отпускане на ипотечни кредити представляват трудовите правоотношения. Тогава се взема в предвид дохода от последни 3 до 6 месеца. В случаи, че са вариращи, изчисленията се правят на средно аритметични основи. Важно условие и изискването на банките, а именно лицето да се води на постоянен трудов договор и да не в изпитателен срок.

За кандидатите по ипотечни кредити е добре, преди да кандидатстват да проверят дали банката е склонна на проява на гъвкавост, ако е на лице разминаване между документи и реални доходи.  При продължителни болнични или неплатени отпуски за последните месеци могат да се появяват неприятности.

Read more: Доказване на доходи пред банките, преди кандидатстване по кредити