Доказване на доходи пред банките, преди кандидатстване по кредити

 

За работещите по граждански договори, въпроса с кандидатстване по ипотечни кредити е доста по-сложен. За тяхното одобрението може да представлява проблем, който да се свежда до история и бъдеще. Пред банките трябва да се докаже, че генерираните съответни доходи за следващите години, където гражданските договори са свързани с извършване на някаква задача, след време се подновяват. В тези случай изчисленията стават на база на годишна данъчна декларация за предходна година и сметки за изплатени суми от текущата година по месеци. Друго важно около гражданските договори и свободни професии е дали нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ са действителни разходи.

При собствениците и управителите на фирми, работещите със свободни професии, доходи от дивиденти и наеми съществуват множество варианти, а те са по специалността на кредитни специалисти, с които всеки би могъл да се консултира.

Преди кандидатстване по ипотечни кредити е добре да се информирате за възможностите, да прецените месечните вноски, както и да не се наемате на кредити над възможностите си. Добре е да се предвидят и случаите, ако останете без работа, къде ще търсите опора и сигурност.