Вълнения по време на кандидат-гимназиалните изпити

учениците получават знания пряко свързани с конспекта за изпита. Те не само научават всичко необходимо за едно успешно представяне на изпита, но и прилагат на практика наученото с множество самостоятелни упражнения и разработки на теми. Опита който придобиват по време на тази подготовка е полезен с това, че многократно могат да се подлагат на пробни тестове, които да им дадат нужния тренинг и спокойствие за същинските изпити. По този начин у детето се създава усещане за сигурност и то се чувства запознато с това, което му предстои по време на реалния изпит.