10 важни неща в погребалния ритуал в Северозападна България

Във всеки регион на света и във всеки регион на България погребенията се извършват по различни ритуали.  Тези ритуали са утвърдени в годините и се предават от поколение на поколение. Някой от тях се променят в годините, други се запазват непокътнати векове на ред.

Едни от най-често ползваните ритуали при погребение в северозападния край са:

Когато човек е на смъртното си легло задължително трябва да гори свещ при него.

Не е редно той да умира без запалена свещ, ако това се случи следват много съпътстващи ритуали.

Другото важно нещо е покойникът в никакъв случай не бива оставян сам.

Той трябва задължително да е изкъпан и облечен с нови дрехи и обувки.

Малко по по-различен начин стоят нещата, когато става дума за кремация, но във всеки конкретен случаи си има специфики.

Ръцете на мъртвеца трябва да са скръстени и покрити с кърпа. В ръцете си той държи запалена свещ.

Краката на мъртвеца се връзват до момента, в който той не бъде изнесен от черквата.

На погребенията почти винаги се носи по нещо, от хората дошли да почетат мъртвия. Даровете най-често са вино, сладки и други неща.

На пода до покойника се поставя купа с пясък, в която се палят свещи.

Покойника е покрит със специално изготвено за целта покривало.

По някои краища на покойника се поставят монети около тялото и лицето.

За съдействие около цялата организация може да се потърси и траурна агенция.