Стоматолог за детето

Нужда от посещение на стоматолог за детето идва едва когато то почувства болка, има изкривяване, промяна на цвета на зъбите и т.н. Широкоразпространено е вярването, че профилактични прегледи на временните зъби не са необходими, освен в случаите които визирахме преди малко.

Много важно е първата среща със стоматолог да бъде до към 13-тия месец. Тогава започва проследяването на пробива на новите зъбки. Всичко това продължава до втората и третата година на детето. Като профилактичните прегледи не трябва да бъдат неглижирани. Във времето от три годишна до шест годишна възраст на децата, стоматолозите следят челюстта и развитието на зъбите.

Следващия много задаван въпрос от страна на младите родители е: колко често да посещаваме стоматолог. Отговорът на този въпрос е следния: редовно поне на половин година. И при наличие на проблем – да бъде разрешаван веднага. Много важна задача за родителите е да изградят навик у детето за поддържане на личната си хигиена и здраве. Това е просто невъзможно ако самите вие не го правите. Затова ако до този момент сте неглижирали посещението на зъболекар, време е да промените това.