Оценяване и избор на частно училище

Практически изисквания към частното училище за вашето дете

Претегляйки своите варианти, сигурно ще се сблъскате с известни практически ограничения. Може да пожелаете да намерите училище в близост до работното си място или до дома си. При две и повече деца вероятно ще търсите възможност те да учат заедно.

За практически елементи разгледайте:

Колко далеч трябва да пътува детето до училище?

Ще има ли нужда от транспорт или училището осигурява транспорт?

Има ли нужда от грижи преди или след училище?

Има ли детето ви някакви физически, емоционални, езикови или учебни нужди, изискващи специална грижа?

Много важен е и въпросът за разходите? Колко струва училището? Какъв е бюджетът ви за този етап от образованието на вашето дете? Ако учебното заведение е твърде далеч за ежедневно пътуване, предлага ли пансион?

Какво търсите- училище- интернат или близко училище?

Частното училище трябва ли да има определени компоненти? Например търсите ли военно училище? Искате ли религията да бъде част от образованието на детето ви? Искате ли училище, където момчетата и момичетата се учат отделно?

Практическите елементи ще ви помогнат да изключите ефективно някои училища. След определяне на практическите пунктове, те могат да ви послужат като филтър, за да извадите от списъка с училища тези, които биха работили най-малко на практическо ниво за вашето семейство.

 

Желани изисквания към вашето частно училище

След като сте филтрирали училищата, следващото нещо, което трябва да направите, е да разгледате желаните елементи на вашето перфектно частно училище. Именно с тези аспекти ще завършите списъка си с частни училища.

За желаните елементи разгледайте:

Подготовката за колеж приоритет ли е за вас? Някои родители търсят учебна програма, а някои искат музикална програма.

Важни ли са за вас съвременните училищни съоръжения?

Детето ви се нуждае от малка училищна среда или от голямо училище?

Помислете за модела на обучение. Искате ли традиционна основна образователна програма или алтернативен подход към обучението?

Искате ли училище, където се очаква родителите да участват в дейности и решения?

Как общува училището с родителите?          

След като обмислите тези основни пунктове, вече ще сте наясно дали това са предпочитаните от вас елементи. Така, при положение че академичното постижение е по- важно за вас от модела на обучението, би трябвало да го отбележите.

След като прецените какво е важно за вас в дадено училище, трябва да прегледате избраните от вас учебни заведения и да проверите кои от тях предлагат търсеното от вас. Трябва да можете да ги оценявате по персонализирана от вас анкета, отразяваща и базирана на вашата представа за желаните елементи.