Курс за подготовка на студенти по рисуване

От изключителна важност е един преподавател да работи със всеки един курсист и да му обърне индивидуално внимание. Това при нас е гарантирано и затова всеки завършил при нас е доволен от получените знания.
Курсовете които предлагаме са подходящи и за начинаещи художници. Започва се от самото начало на изобразителното изкуство като наука. Целта е да бъдат положени правилните професионални основи. Важно е да се разбере, че начинаещите художници не бива да преминават към по-сложни теми, преди да бъдат усвоени началните знания, така необходими за продължаване напред. Преподавателя запознава записалите курсове за студенти с всички от най-известните стилове в изобразителното изкуство. По този начин те ще имат поглед над останалите стилове, така сформират свой собствен. Когато не се познава цялото изобразително изкуство, не може да се разбере и осмисли качествено. А това в сферата на изкуствата е от изключителна важност за качествена работа.
След усвояване на началните техники, курсистите започват с по-сложни задачи с които да навлязат в материята.