Всичко от което се нуждае един земеделец

За да бъде конкурентно едно земеделско стопанство, то трябва да използва най-новите технологии и препарати на BASF Agriculture които позволяват да се получат най-добрите резултати. Повишения добив напълно оправдава вложените средства за закупуване на препаратите на BASF Framing.